suldal

Suldal kommune

www.suldal.net

postmottak@suldal.kommune.no

(+47) 52 79 22 00

Minnestøtta

Etter krigen samla sambygdingar og vener i vide krinsar inn
pengar og reiste ei minnestøtta. Denne står nå ovanom
Hjorteland i Suldal.

Omlag 2000 møtte fram til avdukinga i 1946.

Teksten på steinen lyder:

Georg Fjellberg

1908 – 1941

Dømd til døden og skoten
av tyskarane 29. desember 1941
Det er det store og det er det glupe
at merket det stend om mannen han stupte
Reist i takksemd av vener og sambygdingar